aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze zaprasza wszystkich zajmujących się szydełkowaniem, haftem, koronką, tkactwem lub innymi technikami włókienniczymi do udziału w konkursie na ręcznie wykonaną serwetkę. Prace należy nadesłać lub dostarczyć do Muzeum w Kamiennej Górze do 11 maja 2018 roku.

 

Regulamin konkursu „Serwetki 2018” na ręcznie wykonaną serwetkę

1. Konkurs jest organizowany przez Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze.
2. Konkurs na ręcznie wykonaną serwetkę ma na celu kultywowanie tradycji, kształtowanie świadomości regionalnej, aktywizowanie miejscowych rękodzielników, wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej.
3. W konkursie mogą wziąć udział osoby powyżej 15 roku życia.
4. Każdy uczestnik może wystawić do konkursu jedną lub dwie prace.
5. Serwetka musi być pracą wykonaną ręcznie, samodzielnie.
6. Serwetka może być wykonana dowolną techniką włókienniczą: koronka (np. szydełkiem, na drutach, klockowa, igłowa, frywolitka), różne rodzaje haftów (np. płaski, richelieu, krzyżykowy), wyroby tkane, serwety plecione (np. wiązane, makramowe), filcowe, techniki własne.
7. Długość lub średnica serwetki nie powinna przekraczać 1 metra.
8. Oceny dokonuje Komisja powołana przez organizatora.
9. Ocenie podlegał będzie wzór serwetki, technika wykonania, walory artystyczne rękodzieła.
10. Do każdej serwetki należy dołączyć (dobrze przymocować do spodniej strony serwety) metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora, adresem zamieszkania oraz numerem telefonu. Jeżeli serweta wykonana została według autorskiego projektu, należy informację umieścić na metryczce. Zgłaszający prace do konkursu mogą skorzystać z formularza karty zgłoszeniowej umieszczonego na stronie internetowej Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. Kartę można wysłać lub złożyć wraz ze zgłaszanymi pracami. Niezależnie od przesłania wypełnionej karty, do każdej serwety obowiązkowo należy dołączyć metryczkę z wymaganymi danymi.
11. Opisane i zapakowane prace prosimy dostarczyć lub przesłać pocztą (z dopiskiem na kopercie Serwetki 2018) do Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze, pl. Wolności 11, 58 400 Kamienna Góra.
12. Prace konkursowe należy złożyć do 11.05.2018 r. W przypadku prac przesyłanych pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej, decyduje data nadania przesyłki.
13. Informacje na temat konkursu można uzyskać: nr telefonu 75 744 22 75, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14. Autorzy najwyżej ocenionych prac zostaną nagrodzeni.
15. Wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach konkursu i terminie uroczystości wręczenia nagród.
16. W Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze zostanie zorganizowana wystawa serwetek zgłoszonych do konkursu. Uczestnictwo w konkursie oznacza zgodę na prezentację serwetek podczas wystawy oraz na publikację ich fotografii w materiałach promocyjnych konkursu.
17. Zgłoszone do konkursu serwetki zostaną zwrócone uczestnikom.

Muzeum Tkactwa - Kamienna Góra

MUZEUM TKACTWA W KAMIENNEJ GÓRZE
KARTA ZGŁOSZENIA
KONKURS NA RĘCZNIE WYKONANĄ SERWETKĘ
SERWETKI 2018

Imię…………………………………………

Nazwisko ………………………………

Adres………………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu…………………………………………………………………………………………………

e-mail…………………………………………………………………………………………………………………

Ilość zgłoszonych prac…………………………

L.p.

Praca konkursowa

Technika

Materiał

Wymiary

Projekt autorski

(proszę zaznaczyć)

1. Serweta I

X tak

X nie

2. Serweta II

X tak

X nie

Wyrażam zgodę na udział w konkursie Serwetki 2018

Wyrażam zgodę na udział w wystawie pokonkursowej oraz na wykorzystanie wizerunków zgłoszonych prac do celów promocyjnych konkursu.

 

Podpis…………………………………………

Dodaj komentarz

Pamiętaj aby przestrzegać Regulaminu dodawania komentarzy

Kod antyspamowy
Odswiez