aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Sołtysi z terenu gminy wiejskiej Kamienna Góra od przyszłego miesiąca otrzymają większe wynagrodzenie za udział w Sesjach Rady Gminy. 

 

Do tej pory sołtysi otrzymywali wynagrodzenie za zbieranie podatku (prowizja od wpłat gotówkowych u sołtysa) oraz za udział w sesji ? 150 złotych. Od kilku lat prowizje od podatków są coraz mniejsze. Stąd też zaproponowano aby sołtysi otrzymali podwyżkę ze 150 złotych na 200 złotych za udział w sesji.