aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

W sesji zimowej roku szkolnego 2015/16 przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w ZSZiO w Kamiennej Górze zadeklarowało 97 uczniów klas kończących technikum reprezentujących 4 zawody ? technik budownictwa (24 uczniów), technik ekonomista (20 uczniów), technik logistyk (27 uczniów) oraz technik żywienia i usług gastronomicznych (26 uczniów). Był to dla nich egzamin z ostatniej wyodrębnionej w podstawie programowej dla zawodu kwalifikacji. Egzaminy składały się z części pisemnej i części praktycznej. Wszystkie były przeprowadzane  w ZSZiO po raz pierwszy.

 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że ze wszystkich egzaminów w ww. zawodach zarówno w części pisemnej, jak i praktycznej osiągnięto zdawalność przekraczającą średnią zdawalność uzyskaną w województwie dolnośląskim.