aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

REGULAMIN DODAWANIA KOMENTARZY ? obowiązuje od 1.01.2015.

Definicje:
1. Portal - internetowy portal informacyjny powiatowa.info dostępny pod adresem www.powiatowa.info
2. Właściciel portalu - właścicielem portalu jest firma MaJa Media Marcin Jaksoń, Skłodowskiej 13/2, 58-400 Kamienna Góra
3. Moderator ? Marcin Jaksoń, który jest odpowiedzialny za nadzór nad komentarzami
4. Komentarz - informacja tekstowa, przedstawiająca opinie użytkownika na określony temat związany z treścią danej Informacji na portalu, która zostaje przesłana przez autora poprzez specjalny formularz dostępny na Portalu i opublikowana na Portalu
5. Informacja ? wyodrębniona w ramach portalu jednostka redakcyjna, do której Redakcja Portalu umożliwiła umieszczenie odrębnego komentarza,
6. Gość ? osoba niezarejestrowana, odwiedzająca i przeglądająca ogólnie dostępne zasoby bez zakładania konta (rejestracji).
7. Regulamin ? niniejszy regulamin dodawania komentarzy.
8. Użytkownik zarejestrowany ? użytkownik Portalu, który założył na nim konto

Zasady dodawania i publikowania komentarzy
1. Regulamin określa zasady dodawania komentarzy na portalu internetowym www.powiatowa.info
2. Przesłanie komentarza do Informacji oznacza wyrażenie zgodę z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3. Dodawany komentarz powinien być merytorycznie lub tematycznie związany z treścią Informacji lub innego Komentarza.
4. Portal powiatowa.info umożliwia nieodpłatne dodawanie Komentarzy wszystkim użytkownikom publicznej sieci internet, za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego na stronach portalu www.powiatowa.info
5. W formularzu dodawania komentarza użytkownik zobowiązuje się do podania:
- treści komentarz
- pseudonimu zgłaszającego czyli nicku
6. Komentujący www.powiatowa.info publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Komentujących na Portalu.
7. Zabronione jest umieszczanie przez Komentujących na portalu treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami w tym w szczególności zabronione jest umieszczanie treści:
- wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej,
- propagujących przemoc,
- obraźliwych
- zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby,
- przyczyniających się do łamania praw autorskich,
- propagujących środki odurzające, narkotyki, alkohol,
- zawierających wulgaryzmy,
- zawierających treści reklamowe,
- zawierających odnośniki (linki) do innych stron internetowych,
- uznane za naruszające zasady Netykiety,
- zniesławiające i oczerniające osoby publiczne i prywatne,
- zawierające wypowiedzi niezwiązane z treścią artykułu
- powielających się pod jednym lub wieloma artykułami,
 naruszają prawa osób trzecich.       
8. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy niezgodnych z Regulaminem bez uzgodnienia i uprzedzenia autora. Redakcja portalu będzie również uprawniona do trwałego zablokowania adresu IP użytkownika, którego komentarze będą w sposób rażący lub notoryczny naruszały treść niniejszego Regulaminu. Redakcja w szczególności ma prawo do usuwania komentarzy, jeżeli zajdzie przynajmniej jedna z podanych poniżej okoliczności:
- komentarz zawiera treści, o których mowa w punkcie 7 niniejszego Regulaminu,
- portal otrzyma oficjalne zawiadomienie o konieczności usunięcia takiego komentarza,
- portal otrzyma wiarygodną informację o bezprawnym lub bezpodstawnym charakterze opinii.
- treść komentarza będzie naruszała prawa autorskie majątkowe Właściciela Portalu lub osób trzecich,
9. Portal nie ma obowiązku informować internautów o zablokowaniu lub usunięciu ich komentarza.
10. Portal powiatowa.info nie ma obowiązku umieszczania na swoich stronach każdego zgłoszonego przez internautę komentarza
11. Użytkownik zamieszczający komentarz w Portalu wyraża zgodę na opublikowanie jego wypowiedzi lub jej fragmentów na portalu internetowym oraz w materiałach produkowanych przez MaJa Media Marcin Jaksoń
12. Każdy użytkownik może bezpłatnie założyć konto na Portalu. Do założenia konta niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz stałego, unikalnego nicku. Zalogowani użytkownicy maja prawo m.in. edycji wpisanych przez siebie Komentarzy.
13. Wpisując komentarz użytkownik zezwala na gromadzenie danych w szczególności adresu IP komputera, daty i godziny dodania komentarza oraz treści komentarza oraz zgadza się na udostępnianie tych danych uprawnionym organom.
14. Blokada adresu IP, o której mowa w p. 8 możliwa jest po e-mailowym kontakcie z Moderatorem i podanie adresu IP. Wszelkie informacje o powodach blokady udzielane będą jedynie po podaniu zewnętrznego adresu IP wykorzystywanego przez użytkownika.
15. Każdy użytkownik ma prawo wskazać Komentarz, który uważa za niezgodny z prawem i/lub regulaminem. Służy do tego link Zgłoś administratorowi, dostępny pod każdym Komentarzem. W udostępnionym formularzu należy podać powód zgłoszenia Komentarza. Zgłoszenie Komentarza Administratorowi nie jest równoznaczne z jego usunięciem ze strony.

Postanowienia końcowe
1. Sprawy sporne i niejasne rozstrzyga Redakcja portalu,
2. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez uprzedniego informowania o tym fakcie Użytkowników Portalu.
3. Wszystkie zgłoszenia, reklamacje i uwagi dotyczące systemu komentarzy Portalu należy zgłaszać:
Marcin Jaksoń
ul. Ciasna 12/5
58-420 Lubawka
tel. 604 286 115
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REKLAMA