aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. wp

Pojęcie śladu węglowego nabiera coraz większego znaczenia nie tylko podczas dyskusji ekspertów o ekologii, ale także w świadomości zbiorowej ludzi. Dzieje się tak, ponieważ dotyka on naszych codziennych wyborów związanych z zakupem różnych produktów, preferowanymi środkami transportu, czy też planowanymi inwestycjami budowlanymi. Pojęcie śladu węglowego stanowi także istotny element funkcjonowania współczesnych firm, a także obowiązków, które wynikają z dostosowania się do przepisów, czy dobrowolnych działań proekologicznych.

Czym jest ślad węglowy?

Ślad węglowy to wyliczenie całkowitej ilości gazów cieplarnianych, które emitowane są pośrednio lub bezpośrednio. Można go wyliczyć dla konkretnej organizacji, firmy, usługi, produktu, gospodarstwa domowego, budynku, a nawet osoby. W normie ISO 14067 ślad węglowy określany jest jako suma pochłanianych i emitowanych przez produkt gazów cieplarnianych, które wyraża się ekwiwalentem CO2. 

Jaki jest cel obliczania śladu węglowego?

Coraz częstsze nawiązywanie do śladu węglowego związane jest z postępującymi zmianami klimatycznymi wywoływanym emisją gazów cieplarnianych. Ślad węglowy zostawiają nie tylko wielkie firmy, ale i każdy człowiek. Można jednak próbować go ograniczać na co dzień dzięki prostym czynnościom, na przykład kupując lokalne produkty, czy też naprawiając uszkodzone rzeczy, zamiast je wyrzucać.

W odniesieniu do działalności firm i przedsiębiorstw, obliczenie śladu węglowego pozwala przygotować między innymi plan zminimalizowania emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, stanowiąc wsparcie w raportowaniu ESG. Taki plan pozwala również kształtować politykę klimatyczną firmy w długofalowej perspektywie. 

Dekarbonizacja budownictwa

W przypadku budownictwa szansą na zmniejszenie śladu węglowego jest stosowanie innowacyjnych technologii budowlanych. Mowa o takich, które umożliwiają budowanie budynków zeroemisyjnych i samowystarczalnych pod względem pozyskiwania energii. Rozwijający się trend w tej branży stanowi połączenie wiele różnych rozwiązań proekologicznych z dążeniem do obniżania kosztów związanych z zielonymi inwestycjami.

Sposobem na obniżenie śladu węglowego w budownictwie jest między innymi pozyskiwanie materiałów z recyklingu, podobnie jak optymalizacja procesów produkcyjnych, która pozwala zmniejszyć ilość generowanych odpadów. Dzięki temu można obniżyć poziom emisji CO2 związanego z ich utylizacją. W przedsiębiorstwach szuka się także sposobów na ograniczenie emisji dwutlenku węgla spowodowanej pracą urządzeń i maszyn oraz dostawami produktów i usług. Dużą część embodied carbon to również kwestia transportu materiałów budowlanych na teren budowy.

Samo obliczanie śladu węglowego staje się więc koniecznością w biznesie. Jest on między innymi najczęściej stosowanym wskaźnikiem odnośnie wpływu wyrobów budowlanych na środowisko naturalne. W aspekcie długoletniego użytkowania budynków, kluczowa staje się ich efektywność energetyczna, która wpływa na redukcję operacyjnego śladu węglowego. Zminimalizowanie strat ciepła czy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii mają tutaj ogromne znaczenie. 


Więcej o odpowiedzialnych inwestycjach i zielonych przedsiębiorstwach można przeczytać na https://panattonieurope.com/pl-pl/aktualnosci.

 

REKLAMA