aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. wykonawca S3

Wykonawca drogi ekspresowej S3 między Kamienną Góra a Bolkowem poinformował o pracach wykonanych W dwudziestym trzecim tygodniu 2021 r. (05.06.2021 r. - 11.06.2021 r.)

Na terenie budowy pracowało średnio 251 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Cementowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 802 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

Wykop – 32069 m³
Nasyp – 28821 m³
Umocnienie Górnej Warstwy Nasypu – 25500 m²
Zdjęcie humusu – 10120 m²
Wykonanie rowów – 750 m³
Wykonanie przepustu drogowego – 14 szt.
Wymiana gruntu – 1600 m³
Wykonanie materaca – 6840 m²
Podbudowa pomocnicza – 1150 m²
W zakresie Robót Mostowych:

WD-39: Zbrojenie i szalowanie korpusu P1 – 75%
WS-40: Zasypka fundamentów P2, P3, P4 – 100%, zbrojenie słupów podpory P3 nitka lewa – 40%, zbrojenie słupów P4 – 20%, wybijanie sklejką wytwórni nitka lewa oraz prawa, ślizgi – 100%, zbrojenie i betonowanie filarów P3 nitka prawa – 100%, betonowanie ciosów, hamulców, prowadzeń podpory P1 nitka lewa – 100%
WS-41: Betonowanie ławy fundamentowej P15 nitka prawa, P9, P7, P11, P1 nitka lewa – 100%, zbrojenie lawy fundamentowej P1 nitka prawa, P11 -100%, zasypka fundamentu P13 – 100%
PG-42: Zbrojenie fundamentu pod konstrukcje stalową – 75%
MS-44: Zbrojenie oraz betonowanie poprzecznic P1, P2, P3 – 100%, montaż łożysk P1, P3 – 100%
WS-45: Zbrojenie fundamentów P2, P3 – 80%, zbrojenie słupów P6 nitka prawa – 100%, betonowanie fundamentu P3 nitka prawa – 100%, beton podkładowy P1 – 100%, zbrojenie słupów P5 nitka lewa – 100%, zasypka fundamentów P4, P5, P6 – 100%
WS-45A: Deskowanie korpusu P2 – 100%, zbrojenie skrzydeł P2 – 40%
MS-46: Betonowanie ciosów P2 nitka lewa – 100%, zbrojenie oraz betonowanie skrzydła P1 nitka prawa – 100%
MS-46A: Zbrojenie skrzydeł P2 – 100%, deskowanie skrzydeł P2 – 75%, betonowanie skrzydeł P2 – 50%, montaż konstrukcji stalowej – 100%
WD-46A: Zbrojenie oraz betonowanie ławy fundamentowej P1, P3 – 100%
WS-47: Deskowanie płyty górnej segmentu pierwszego nitka prawa – 50%, deskowanie ścian wewnętrznych segmentu pierwszego nitka prawa – 70%, montaż zakotwień awanbeków segmentu pierwszego nitka prawa – 50%, betonowanie płyty dolnej i ścian segmentu pierwszego nitka prawa – 120 m³, deskowanie płyty górnej segmentu pierwszego nitka lewa – 70%, zbrojenie segmentu pierwszego nitka lewa – płyta górna – 50%, zbrojenie segmentu drugiego nitki lewej – 70%
WD-48: Wykonanie wykopów w gruntach skalistych podpory P1, P2, P3 – 700 m³
WS-49: Wykonanie zasypki fundamentów P5, P6, P7 – 850 m³, montaż stali sprężającej, zakotwień, odpowietrzeń – 4,41%, montaż łożysk nasuwczych – 7,5%, betonowanie segmentu trzeciego nitka prawa oraz lewa – 100%, betonowanie fundamentów P1 nitka lewa, P2 nitka prawa – 100%, betonowanie ciosów P6 – 100%
WS-52: Zbrojenie segmentu trzeciego ustroju nośnego – etap pierwszy – 100%, zbrojenie filarów podpory P8 nitka prawa – 100%, betonowanie filarów podpory P7 nitka lewa – 100%, zbrojenie oraz betonowanie – segment drugi ustroju nośnego – etap drugi – 100%, wysunięcie segmentu drugiego nitka prawa – 100%
PG-53: Betonowanie fundamentu P1 – 177 m³
WS-54: Zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P1 – 100%, zbrojenie filarów P5, P6 – 75%, betonowanie filarów P6 – 100%, zbrojenie oraz betonowanie ustroju nośnego segment trzeci nitka prawa – etap drugi – 100%, montaż stali sprężającej segment trzeci – etap drugi – 100%, sprężanie i nasuwanie ustroju nośnego segment drugi nitka lewa, oraz segment trzeci nitka prawa – 100%, zbrojenie i betonowanie segmentu trzeciego nitka lewa – etap pierwszy i drugi – 100%, wykonanie izolacji cienkiej fundamentu P5, P6, P7 – 100%, montaż zbrojenia ustroju nośnego segment czwarty nitka prawa oraz lewa – 90%
WS-56: Zbrojenie fundamentu P1 nitka lewa – 50%, zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P2 nitka lewa – 100%
WS-57: Wykonanie izolacji cienkiej P5 – 100%, wykonanie zasypki fundamentów P5- 100%, zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P6 nitka lewa – 100%
WS-57A: Zbrojenie korpusu P1 – 80%, betonowanie słupów P2 – 100%, betonowanie fundamentu P6 – 100%, deskowanie korpusu P1 – 50%, zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P4 – 100%, zbrojenie słupów P4 – 50%, wybicie ścianek szczelnych P3 – 100%, wykonanie wykopu fundamentowego P6 – 100%, wykonanie chudego betonu P6 – 100%, skucie pali P6 – 100%, wykonanie próbnych obciążeń pali P5 - 10–%, wbicie ścianek szczelnych P7 – 100%, wykonanie zasypki P8 – 100%
MS-58: Zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P3, P4 – 100%
WD-59: Zbrojenie słupów P2 – 50%, wykonanie izolacji cienkiej na fundamencie P3 – 100%
PZ-42: Zbrojenie ścian wlotu i skrzydeł – 80%
PZ-43: Wymiana gruntu – 100%
PZ-46: Zbrojenie fundamentu – 11487 kg
PZ-50: Zbrojenie fundamentu – 4000 kg, betonowanie fundamentu – etap pierwszy – 100%
PZ-52: Betonowanie fundamentu – etap drugi – 100%
PZ-57: beton podkładowy pod skrzydła – 100%, wykonanie izolacji cienkiej na fundamencie – 100%
W dwudziestym trzecim tygodniu zużyto:
- Beton C12/15 – 75 m³
- Beton C35/45 – 303 m³
- Beton C30/37 – 527 m³
- Beton C50/60 – 229 m³
- Zabetonowano sto czterdzieści trzy tony stali.

fot. wykonawca S3 

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa: Posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej, ustawianie wpustów KD10 – 15%, posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej, ustawianie wpustów KD24 – 35%, posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej, ustawianie wpustów KD31 – 5%, posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej, ustawianie wpustów KD59 – 55%, posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej, ustawianie wpustów KD41 – 60%, posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej, ustawianie wpustów KD57 – 50%
Teletechnika: Budowa rurociągu kanalizacji wtórnej, przełączenie linii światłowodowej kolizji T-6 – 100%
Melioracje: Przebudowa rzeki bystra – wykonanie umocnienia koryta rzeki narzutem kamiennym na geowłókninie – 100%, wykonanie gruntów z głazów na początku i końcu przebudowanego odcinka rzeki Bystra – 100%, humusowanie skarp powyżej umocnienia narzutem ( rzeka Bystra) – 80% roboty ziemne na trasie rowu krytego R-F – 70%
Elektroenergetyka: Kolizja nr. 4SN – prace ziemne – 10%
Budowa kanału teletechnicznego: Budowa rurociągu kablowego – przepust pod trasą główną – 0.8%
Wodociąg: Łączenie po przewiertach kolizja W-7a – 70%

REKLAMA

ds21