aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

lubawka ratusz

Radni Lubawki zgodzili się na wydzierżawienie działki z bocznicą kolejową w Lubawce na 30 lat. Otwiera to drogę to współpracy miast z inwestorem planującym uruchomienie piaskowni w Olszynach.

Sudecka Grupa Inwestycyjna planuje wznowić pracę piaskowni w Olszynach. Urobek wożony byłby do Lubawki i przeładowywany na wagony kolejowe. Firma planuje transport drogą przy skoczni i Lubatexie na bocznicę kolejową. Droga zostałaby utwardzona. Działka z bocznicą należy do miasta. W zamian za zgodę na wieloletnią dzierżawę inwestor zobowiązał się do zarejestrowania firmy w Lubawce, a co za tym idzie płacenia podatków do tego samorządu. Gdyby nie doszedł do porozumienia z radnymi, firma powstałaby na terenie gminy Kamienna Góra, a urobek wożony byłby ul. Szymrychowską i przeładowywany na terenie kolejowym.

Radni zgłaszali zastrzeżenia do propozycji inwestora. Obawiali się hałasu, kurzu i utrudnionego dostępu do turystycznych atrakcji - rezerwatu Kruczy Kamień, Doliny Miłości. Inwestor zapewniał, że ograniczy negatywne skutki prowadzonej działalności.

Za zgodą na 30-letnią dzierżawę zagłosowało 9 radnych, 4 było przeciwko, 2 wstrzymało się od głosu.

Na podstawie decyzji radnych burmistrz będzie mogła ogłosić przetarg na wyłonienie dzierżawcy. Wtedy dowiemy się ile firm złoży ofertę i jakie zaproponują warunki dzierżawy.

REKLAMA