aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna Góra, ZSZiO, matura

Rozpoczęły się matury. Pierwszy egzamin rozpoczął się o godzinie 9, to tradycyjnie język polski.

cke

Znane są już wyniki tegorocznych matur. Egzamin dojrzałości zdawali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących.

Dzisiaj (wtorek, 25 maja) rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty. Kolejne przedmioty uczniowie zdawać bdą do czwartku.

Kamienna Góra matura

Dzisiaj (wtorek, 4 maja) rozpoczęły się tegoroczne matury. Egzaminy pisemne potrwają do 20 maja.

źródło: men.gov.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikował informację o nowych zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz matury. Zmiany spowodowane są epidemią koronawirusa.

Dzisiaj (wtorek, 11 sierpnia) opublikowane zostały wyniki tegorocznych matur.

fot. ZSZiO Kamienna Góra

Od wczoraj w technikach i szkołach zawodowych trwają kwalifikacje w zawodach. Egzamin zawodowy, podobnie jak matury, organizuje Centralna Komisja Egzaminacyjna. Zdanie egzaminu jest niezbędne do uzyskania zawodu.

Kamienna Góra - Szkoła Podstawowa nr 1

Dzisiaj (wtorek, 16 czerwca) uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych rozpoczynają trzydniowy egzamin ósmoklasisty.

Kamienna Góra - ZSZiO -  matura 

Dzisiaj (poniedziałek, 8 czerwca) rozpoczął się egzamin dojrzałości.Tegoroczne matury odbywają się nie tylko o nietypowej porze, ale i w niestandardowych warunkach.

fot. Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Procedury, terminy jak i opisy czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych w 2020 roku: maturalnego, ósmoklasisty, zawodowego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ? to główne kwestie ujęte w podpisanym dziś, 19 maja rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

REKLAMA