aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM

W dniu 18 maja 2019 roku wykorzystując zdecydowaną poprawę pogody na swoją drugą sobotnią wycieczkę wyruszyli młodzi członkowie SKKT „Kompasik” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestnicząc w cyklu wycieczek „W harmonii z przyrodą”. Cykl ten organizowany jest dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Młodzi kamiennogórscy miłośnicy pieszej wędrówki szlakami turystycznymi przyjechali pociągiem Kolei Dolnośląskich do Marciszowa., skąd pieszo zielonym szlakiem przez Ciechanowice wyruszyli w kierunku Kolorowych Jeziorek – jednej z największych atrakcji Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Na zboczu Wielkiej Kopy leżą cztery malownicze jeziorka - Żółte, Purpurowe, Błękitne i Zielony Stawek, które utworzyła woda wypełniająca wyrobiska pokopalniane. Zabarwienie wody w akwenach związane jest ze składem chemicznym ścian i dna wyrobisk.

Po dotarciu przed bramą wejściową do RUDAWSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO utworzonego w 1989 r. na obszarze 15705 ha., rozpoczęli przyrodniczy spacer ŚCIEŻKĄ EDUKACYJNĄ „KOLOROWE JEZIORKA”. Po dojściu do miejsca wypoczynku postanowili odpocząć oraz nieco posilić się. Następnie zeszli na dwóch pierwszych kolorowych jeziorek - Żółtego Jeziorka oraz Purpurowego Jeziorka, które powstały w wyrobiskach uruchomionej w 1785 r. kopalni „Nadzieja”, działającej do 1925 r. Oba jeziorka położone są na wysokości 560m.n.p.m. Z łupków łyszczykowych pozyskiwano tutaj piryt, zwany także „złotem głupców”, który był następnie przerabiany na kwas siarkowy w zakładzie chemicznym w Wieściszowicach. Młodych turystów zaskoczył poziom wody w Żółtym Jeziorku, który po ostatnich deszczach był bardzo wysoki.

Kontynuując wędrówkę zielonym szlakiem turystycznym leśnymi ścieżkami dotarli do trzeciego przystanku na ścieżce edukacyjnej „Nietoperze”. Nietoperze to ciekawa grupa ssaków – jako jedyne zdolne są do aktywnego lotu. Na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego występuje 14 spośród wszystkich 25 gatunków obecnych na terenie Polski m.in. nocek duży, którego bardzo często możemy spotkać w pobliskich sztolniach. Jest on jednym z największych krajowych nietoperzy. Stąd już blisko na polanę koło Błękitnego Jeziorka położonego na wysokości 635m.n.p.m. Jeziorko powstało w wyrobisku po kopalni „Nowe Szczęście” eksploatującej złoża łupków serycytowych, które zawierały 26% pirytu. Jego kolor związany jest ze związkiem miedzi, a w zależności od warunków pogodowych przybiera ono także kolor szmaragdowy. Po krótkim odpoczynku spacerując ścieżką edukacyjną podeszli do Zielonego Stawku, który jest położony na wyso1kości 730m.n.p.m. niewielki i skryty w lesie stawek powstał w wyniku działalności górniczej dawnej kopalni „Gustav”, w której w latach 1790-1902 wydobywano łupki pirytonośne, a następnie przerabiano je na siarczany miedzi i żelaza.

Spacerując zielonym szlakiem biegnącym równolegle ze ścieżką dydaktyczną, doszli do miejsca spotkania się z żółtym szlakiem turystycznym, więc postanowili wejść na najwyższy szczyt wschodnich Rudaw Janowickich – Wielką Kopę (871m.n.p.m.). Po odpoczynku, na skałkach obydwu szczytowych wierzchołków wzniesienia, żółtym szlakiem turystycznym zeszli z Wielkiej Kopy rozpoczynając spacer do Raszowa niebiesko znakowanym szlakiem rowerowym. W górnej części wsi zobaczyli gotycki kościół Niepokalanego Poczęcia NMP z II połowy XV w. (pierwotny wzmiankowany w 1305 r.). Najcenniejszym fragmentem kościoła jest mauzoleum – nekropolia kamiennogórskiej linii rodu Schaffgotschów. Znajduje się tu jeden z najliczniejszych i najwartościowszych zespołów sepulkralnych na Dolnym Śląsku. Wędrując przez Raszów zatrzymali się na kolejny odpoczynek przy miejscowym sklepie. W Raszowie zobaczyli również stojący przy drodze kamienny krzyż pokutny z rytem topora – narzędzia zbrodni. Wychodząc z Raszowa znaleźli czas na „Kompasikową tradycję” wykorzystując w tym celu wiszącą na drzewie „huśtawkę”.

Wychodząc z Raszowa spotkali przechodzący przez Lisie Góry czerwony szlak i za czerwono-żółtymi znakami turystycznymi obok zajezdni PKS oraz dworca PKP dotarli do Kamiennej Góry. W Kamiennej Górze zobaczyli jeszcze rosnący wzdłuż rzeki Bóbr POMNIK PRZYRODY – SZPALER DĘBÓW SZYPUŁKOWYCH Ochroną prawną rozporządzeniem Wojewody Jeleniogórskiego z 1994 r objęto 19 drzew tego gatunku.

W trakcie przyrodniczej wyprawy młodzi turyści zdobyli po 19 pkt do Górskiej Odznaki Turystycznej oraz po 13 pkt do odznaki Turysta Przyrodnik.

Opiekunami młodzieży byli Emilia Nieczyperowicz – opiekunka SKKT „Kompasik” oraz Jerzy Rubach – Przodownik Turystyki Górskiej i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

REKLAMA

ds21