aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 20 maja 2019 roku uczniowie klasy II a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wzięli udział w wycieczce autokarowo-edukacyjnej do Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie w ramach cyklu wycieczek „W harmonii z przyrodą”. Cykl ten organizowany jest dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Po przyjeździe do Jagniątkowa kamiennogórscy drugoklasiści skierowali niebieskim szlakiem do Karkonoskiego Banku Genów KPN, gdzie spotkali się z Martą Kroczek – kierownikiem placówki, która aktywnie współpracuje przy realizacji naszych zadań publicznych rozwijających zainteresowania oraz wiedzę przyrodniczą mieszkańców naszego miasta - uczestników przyrodniczych wycieczek edukacyjnych.

Terenowe zajęcia edukacyjne, których celem było zapoznanie uczniów z gatunkami drzew rosnących w karkonoskich lasach obejmowały kilka różnorodnych zadań. Każdy uczestnik przystępując do ciekawych zajęć edukacyjnych otrzymał kartę pracy z rebusami, z których po rozwiązaniu poznali nazwy ośmiu gatunków drzew: jodła, buk, czereśnia, modrzew, sosna, brzoza, świerk oraz jawor. Po sprawdzeniu prawidłowego zapisaniu nazw drzew omówiony został plan trasy i terenu wycieczki, gdzie zostało ponumerowanych 16 drzew do rozpoznania przez uczestników wycieczki.

Następnie wszyscy wędrując z Martą Kroczek zgodnie z otrzymanym szkicem trasy, wyszukiwali w karkonoskim lesie drzewa z numerami oraz przy pomocy prowadzącej zajęcia uczyli się jak rozpoznawać ich gatunek, a także zbierali leżące wokół drzewa liście, igły, fragmenty kory lub szyszki. Nazwy drzew były zapisywane przez nich w kartach pracy, a na planach mali kamiennogórzanie zaznaczali sobie numery odszukanych w lesie drzew, a oznakowanych kolejną liczbą (od 1 do 16). Mali adepci karkonoskiej przyrody z dużym zaangażowaniem przystępowali do wykonywania poszczególnych zadań wyznaczonych im do realizacji przez prowadzącą zajęcia oraz z uwagą wysłuchiwali informacji dotyczących cech poszczególnych gatunków drzew rosnących w Karkonoszach ucząc się m.in. rozpoznawania drzew po korze oraz igłach lub liściach, które prezentowała im na planszach Marta Kroczek. Przy pomocy posiadanych planów trasy leśnego spaceru z zaznaczonymi numerami drzew bardzo chętnie wyszukiwali je w terenie. Wśród gatunków drzew rozpoznawanych przez nich w kolejności były: jawor, sosna, brzoza, modrzew, jodła, czereśnia, buk oraz świerk. Uważnie słuchając o charakterystycznych cechach kory poszczególnych gatunków drzew starali się samodzielnie rozpoznawać drzewa widziane już na trasie m. in. czereśnię oraz buk. Na zakończenie zajęć wspólnie z Martą Kroczek oraz opiekunami przystąpili do wykonania kolejnego zadania, którego celem było wpisanie brakujących liter do kratek oraz wspólne odczytanie hasła, które brzmiało „Wycięty las szumi już tylko w nas”. Po zrobienie sobie wspólnego, pamiątkowego zdjęcia z MARTĄ KROCZEK powrócili do budynku placówki.

Tam przystąpili do drugiej części przyrodniczych zajęć przyrodniczych, podczas których poznawali 20 gatunków owadów, w czterech grupach po 5 owadów.. Prowadząca zajęcia omawiała poszczególne owady prezentując uczestnikom zajęć ich zdjęcia. Wśród owadów prezentowanych na zdjęciach były m. in.: bąk bydlęcy, biegacz fioletowy, kowal bezskrzydły, mrówka rudnica, mucha domowa, odorek zieleniak, osa pospolita, pszczoła miodna, trzmiel ziemny oraz żuk leśny. Następnie drugoklasiści po usłyszeniu nazwy owada wyszukiwali odpowiednie zdjęcie i wskazywali je posiadanymi plastikowymi trzepaczkami. Ponadto na kartach pracy „A masz” odpowiadali na różne pytanie wybierając prawidłowego owada z trzech propozycji do wyboru.

Po zakończeniu bardzo interesujących zajęć przyrodniczych, które zaangażowały ich małych uczestników był czas na wspólne pieczenie smakowitych kiełbasek przy ognisku przygotowanym przez pracowników Karkonoskiego Banku Genów oraz zabawy na placu zabaw.

Po opuszczeniu gościnnego Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie pełni niezapomnianych wrażeń oraz nowych informacji o karkonoskiej przyrodzie z nadzieją na kolejne edukacyjno-przyrodnicze spotkania autokarem PKS Kamienna Góra powrócili do Kamiennej Góry.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali: Janina Żuchewicz – wychowawczyni klasy, Marta Maziakowska i Agnieszka Stachowiak - rodzice oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

 

REKLAMA

ds21