aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 29 maja 2019 roku uczniowie dwóch klas IV b oraz IV d ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze uczestniczyli w wycieczce autokarowo-edukacyjnej do Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie zorganizowanej przez Zarząd Oddziału PTSM w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry. Zajęcia edukacyjne zostały przeprowadzone przez edukatorów Damiana Sadowskiego oraz Piotra Słomskiego, w ramach cyklu wycieczek „Poznajemy zabytki i obiekty przyrody” organizowanego dla młodych mieszkańców naszego miasta przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Po przyjeździe autokarem PKS Kamienna Góra do Dobkowa i wejściu do budynku Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej, zostali zaproszeni do jednej z Sal Warsztatowych, gdzie spotkali się z edukatorami Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej, którzy zapoznali ich z planem zajęć edukacyjnych.

Do zajęć edukacyjnych przystąpili podzieleni na zespoły klasowe. W Sali Warsztatowej młodzi kamiennogórzanie przystąpili do zajęć edukacyjnych pt. „Laboratorium czterech żywiołów”, które poprowadził edukator Piotr Słomski. Słuchając interesujących informacji zostali zaproszeni do fascynującego świata czterech żywiołów (woda, ogień, powietrze i ziemia), z którymi każdy z nas spotyka się każdego dnia. Uczestnicy zajęć laboratoryjnych za pomocą samodzielnie, pod bacznym okiem Piotra Szumskiego, wykonanych doświadczeń poznawali czym tak naprawdę jest ogień, woda, ziemia i powietrze oraz wspólnie odkrywali ich zadziwiające właściwości. W trakcie przeprowadzanych ćwiczeń laboratoryjnych sami odkrywali niszczącą moc ognia, poznawali zadziwiające właściwości wody, a także tajemnice powietrza, którym codziennie oddychamy.

W trakcie pierwszego doświadczenia do wypełnionego wodą naczynia laboratoryjnego – zlewki, dodawali przy pomocy pipety atrament. Następnie postawione na dwóch drewnianych klockach naczynie podgrzewali płonącą świeczką uważnie obserwując zmiany zachodzące w naczyniu. W trakcie kolejnego doświadczenia, w trakcie którego szalkę Petriego z zabarwionym płynem i płonącą świeczką nakrywali kolbą laboratoryjną obserwując zachowanie się płynu, który podnosił swój poziom, a płomień świeczki zgasł. W innym doświadczeniu, w trakcie którego do menzurki wypełnionej olejem rzepakowym dolewali denaturat, a następnie zanurzali kostki lodu. Wszystkie podzespoły mogły zaobserwować tworzące się pęcherzyki powietrza. Podczas przeprowadzanych doświadczeń uczestnicy zajęć laboratoryjnych mogli przekonać się jak ważnym dla życia na Ziemi jest powietrze zasilane w tlen.

W tym samym czasie drugi zespół klasowy z edukatorem Damianem Sadowskim zwiedzał inne pomieszczenia Centrum, w których prowadzone są różnorodne warsztaty edukacyjne w interaktywny, dynamiczny sposób oparty na modelach, wizualizacjach cyfrowych i samodzielnie wykonywanych doświadczeniach przybliżające uczniom wiedzę o Krainie Wygasłych Wulkanów, na terenie której widoczne są ślady trzech okresów aktywności wulkanicznej, zalewów morskich, pustyń oraz zlodowaceń. Na początek spaceru po salach zobaczyli w Sali Kaczawskiej makietę pozwalającą poznać najważniejsze atrakcje geoturystyczne Pogórza Kaczawskiego – dawne wulkany, kamieniołomy, formacje skalne, liczne rezerwaty przyrody oraz zabytkowe pałace, dwory i kościoły. Oświetlone różnobarwnymi żaróweczkami atrakcje zachęcają do poznania tych miejsc w terenie podczas wędrówki żółtym Szlakiem Wygasłych Wulkanów. Ponadto zobaczyli trzy modele, prezentujące różne fazy przekształcania się Ostrzycy (501 m. n.p.m.) – wulkanicznego wzniesienia w kształcie stożka zbudowanego z bazaltów, które w szczytowej partii (powyżej 450 m. n. p. m.) objęte jest ochroną prawną jako rezerwat przyrody nieożywionej „Ostrzyca Proboszczowicka”. W kolejnej Sali Wulkanów znajdowały się m. in. wulkany stożkowe, w których magma wydobywa się z komina wulkanicznego oraz tarczowe, w których magma wydobywa się z jego wnętrza. Uczestnicy wycieczki dowiedzieli się, jak dzielimy wulkany ze względu na ich aktywność wulkaniczną (czynne, drzemiące i wygasłe). W tej Sali zajrzeli do wnętrza wulkanów oraz zobaczyli model gejzeru, który wystrzeliwuje wodę w regularnych odstępach czasu. mogli zrozumieć jak powstają i przebiegają erupcje wulkanów, w tym stratowulkanów, które wyrzucają gęstą, lepką lawę andezytową, materiały piroklastyczne i gazy wulkaniczne. Wulkany te maja wysokie, strome stożki. Przykładem jest Wezuwiusz we Włoszech. Wiele emocji budził pobyt w Sali Trzęsienia Ziemi, gdzie uczestnicy wycieczki zobaczyli film przedstawiający erupcję wulkanu, a na największej w Polsce platformie symulującej trzęsienie ziemi mogli doświadczyć jak to jest, gdy trzęsie się ziemia. Jedna z klas swoją pierwszą wizytę w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej zakończyła w Sali Ziemi z interaktywną makietą rzeki. Zobaczyli w niej co dzieje się w czasie powodzi z domami budowanymi w strefie zalewowej. W Sali Ziemi znajduje się także kolekcja skał i minerałów z Pogórza Kaczawskiego.

Ponadto w przerwie pomiędzy zajęciami edukacyjnymi zostali zaproszeni na interesujący film przyrodniczy „Jak powstawały Sudety?”. Wśród ciekawych krajobrazowo miejsc w Sudetach były m. in. granitowa grupa skalna Pielgrzymy w Karkonoszach, Wąwóz Myśliborski w Górach Kaczawskich oraz Szczeliniec Wielki w Górach Stołowych, Na kadrach 18-minutowego filmu zobaczyli ponadto ciekawy krajobraz Krainy Wygasłych Wulkanów z Ostrzycą Proboszczowicką zwaną także „Śląską Fujijamą

Część z uczestników wycieczki skorzystała ponadto z możliwości sprawdzenia zdobytej w trakcie zajęć wiedzy o wulkanach rozwiązując 10-pytaniowy TEST WULKANOLOGA prezentowany na tablicy dotykowej.

Po zrobieniu sobie wspólnego, pamiątkowego zdjęcia na schodach Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej podziękowali za interesujące zajęcia oraz nowe wiadomości o wulkanach Damianowi Sadowskiemu i w wesołych nastrojach z udanych warsztatów laboratoryjnych w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie powrócili do Kamiennej Góry.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali Katarzyna Kędroń i Joanna Steczko - wychowawczynie klas oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK.

REKLAMA

ds21