aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

ptsm Grudzień to miesiąc, w którym od lat odbywają sią Podsumowania Szkolnego Sezonu Turystycznego przeprowadzane z reguły w reprezentacyjnej Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry. Od 2018 r. Podsumowania Szkolnego Sezonu Turystycznego odbywały się także w Szkole Podstawowej w Krzeszowie, a w 2019 r. również w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubawce, w którym uczestniczyli uczniowie z Chełmska Śląskiego i Lubawki. Podczas tego ?turystycznego święta? najaktywniejsi uczestnicy klasowych wycieczek edukacyjnych oraz miłośnicy aktywnego wypoczynku na łonie natury otrzymywali zdobyte w trakcie mijającego sezonu odznaki turystyczno-krajoznawcze, dyplomy uczestnictwa oraz upominki rzeczowe, a ich opiekunowie m.in. wyróżnienia organizacyjne Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych oraz ?kubki turystyczne?.Każde z podsumowań kończyło się wspólnym ?rodzinnym zdjęciem? młodych turystów, ich opiekunów oraz uczestniczących w nich przedstawicieli władz samorządowych oraz zaproszonych gości reprezentujących współpracujące przy organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej instytucje z naszego regionu.

fot. PTSM-JR

W dniu 9 października 2020 roku uczniowie klasy III d ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wybrali się na zwiedzenie Podziemnej Trasy Turystycznej ?Projekt Arado? aktywnie włączając się do ?Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry?, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, Muzeum Tkactwa oraz ?Projekt Arado ? zaginione laboratorium Hitlera?, które włączają się w proces edukacji regionalnej młodych mieszkańców Kamiennej Góry przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 16 października 2020 roku uczniowie klasy IV c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wybrali się na zajęcia edukacyjne do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa ?Salamandra? w Myśliborzu aktywnie włączając się do ?Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry?, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra. W związku z wejściem powiatu kamiennogórskiego do ?strefy czerwonej? realizacja zaplanowanych wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu naszego powiatu została zawieszona do odwołania.

fot. PTSM-JR

W dniu 9 października 2020 roku uczniowie klasy I a ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wybrali się na terenową lekcję przyrody do rezerwatu przyrody ?Głazy Krasnoludków?. Trzecioklasiści wzięli udział w ?Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Miejskiej Kamienna Góra? organizowanym dla nich przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 15 października 2020 roku uczniowie z dwóch klas II a i II b ze Szkoły Podstawowej w Krzeszowie wybrali się po raz pierwszy na zajęcia edukacyjne do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa ?Salamandra? w Myśliborzu. Drugoklasiści wzięli udział w ?Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Kamienna Góra? organizowanego dla młodych mieszkańców gminy przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 8 października 2020 roku uczniowie z dwóch klas I a oraz I b ze Szkoły Podstawowej w Krzeszowie wybrali się na edukacyjno-przyrodniczą wycieczkę do Centrum Informacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego w Karpaczu. Pierwszoklasiści wzięli udział w ?Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Kamienna Góra? organizowanego dla młodych mieszkańców gminy przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 13 października 2020 roku uczniowie dwóch klas III a i III b ze Szkoły Podstawowej w Krzeszowie uczestniczyli w wycieczce edukacyjno-przyrodniczej do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa ?Salamandra? w Myśliborzu. Trzecioklasiści po raz drugi w tym roku szkolnym wzięli udział w ?Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Kamienna Góra? organizowanego dla młodych mieszkańców gminy przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 7 października 2020 roku uczniowie klasy V a ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze uczestniczyli w ciekawej wycieczce krajoznawczo-historycznej, do Centrum Nauki i Sztuki ?Stara Kopalnia? w Wałbrzychu ? placówki muzealnej otwartej w 2014 r. . Młodzi kamiennogórzanie uczestniczyli w ?Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Miejskiej Kamienna Góra? organizowanym dla nich przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 12 października 2020 roku uczniowie klasy IV d ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wybrali się na zajęcia ekologiczne do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa ?Salamandra? w Myśliborzu aktywnie włączając się do ?Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry?, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 6 października 2020 roku uczniowie klasy V b ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze uczestniczyli w ciekawej wycieczce krajoznawczo-historycznej, do Centrum Nauki i Sztuki ?Stara Kopalnia? w Wałbrzychu ? placówki muzealnej otwartej w 2014 r. . Młodzi kamiennogórzanie uczestniczyli w ?Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Miejskiej Kamienna Góra? organizowanym dla nich przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

REKLAMA