aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM JR, KJ

W dniu 29 listopada 2021 roku uczniowie klasy II a ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wzięli udział w interesującej lekcji muzealnej ph. ?Tradycje i zwyczaje świąteczne? w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze/ Drugoklasiści, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, aktywnie włączyli się do ?Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu kamiennogórskiego? organizowanego dla młodych mieszkańców naszego powiatu przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

Po przybyciu do muzeum kamiennogórscy drugoklasiści spotkali się z Karoliną Grochowską, która zaprosiła ich do salki muzealnej na II piętrze. Rozpoczynając spotkanie z przybyłymi na lekcję muzealną opowiedziała im o Katarzynkach i Andrzejkach ? zwyczajach świątecznych odbywających się w wigilię św. Katarzyny (24/25 listopada) oraz wigilię św. Andrzeja (29/30 listopada) wróżbach dla młodych mężczyzn (dotyczących ożenku i poszukiwania partnerki) oraz panien (mogły one wtedy dowiedzieć się o swoim przyszłym mężu,  poznać jego imię, ujrzeć twarz i wywróżyć, która z pań jako pierwsza wyjdzie za mąż.). Święto dla młodych mężczyzn ? Katarzynki ? zostało wyparte przez popularyzowane na zachodzie święto panien ? Andrzejki. 

Następnie zaprosiła ich do aktywnego uczestnictwa w przygotowanych na tę okazję wybranych wróżb andrzejkowych. Pierwszą z nich były oczywiście ?BUTY?,. Choć wróżba dotyczy niezamężnych panien to chętnie wzięli w niej udział również chłopcy, a moment przekroczenia lewego buta przez próg wywoływał pierwsze nieskrywane emocje.

Po wróżbach, w których główną rolę odgrywały lewe buty, uczestnicy lekcji muzealnej w trakcie kolejnej wróżby mogli poznać swój przyszły zawód, który wybrani przez wychowawczynię uczestnicy tej części lekcji muzealnej odczytywali z wyciągniętej spod poduszki karteczki po przebudzeniu ich ze ?snu? w zabytkowym łożu przez prowadzącą lekcję muzealną, który wcześniej zapisała na nich propozycje uczniów. Po emocjach związanych z poznawaniem przyszłego zawodu, przyszedł czas na kolejną ciekawą zabawę wróżbiarską z bardzo popularnym motywem andrzejkowym ? SERCEM z wypisanymi imionami chłopców lub dziewcząt. Drugoklasiści  metodą ?na oślep?, ale po zastanowieniu przy pomocy szpilki przekłuwali serce próbując przekłuć napisane po drugiej stronie imię. Przekłucie imienia wróżyło poznanie imienia przyszłego partnera lub przyszłej partnerki.

Następnie wszyscy uczestnicy lekcji muzealnej wzięli udział w kolejnej wróżbie KUBECZKI, czyli poznanie swojej przyszłości, którą przyniesie wylosowany przez nich ukryty pod kubkiem symbol, a były to obrączka i moneta. Pod trzecim kubeczkiem nie było ukrytego symbolu. W trakcie wróżenia, w którym wzięli udział wszyscy uczniowie część z nich pod wskazanym kubeczkiem ujrzała obrączkę zwiastującą szybkie zamążpójście lub ożenek. Natomiast ukryta pod kubeczkiem moneta wróżyło przyszłe bogactwo uczestnika wróżbiarskiej zabawy.

Ciekawą wróżbą, w której uczestniczyli wszyscy drugoklasiści były KOLOROWE KARTECZKI,  wyciągane przez uczennice i uczniów z woreczka. Jak okazało się uczestnicy andrzejkowej zabawy w poznawanie swojej ?przyszłości? wylosowali wszystkie kolory, a Karolina Grochowska zapoznawała ich z symboliką wróżbiarską wyciągniętych kolorowych karteczek.

Kolejną wróżbą, do której przystępowali wszyscy uczestnicy aktywizującej lekcji muzealnej o zwyczajach i tradycjach wróżb  andrzejkowych była najbardziej znana andrzejkowa wróżba LANIE WOSKU przez ucho od klucza na wodę. Kształt powstałej w wodzie woskowej figurki  oglądali następnie w blasku świecy na ścianie. W odczytaniu kształtu cienia figurki woskowej pomagała Karolina Grochowska oraz fantazja uczennic i uczniów. 

Ostatnią wróżbą andrzejkową, żywo obserwowaną przez wszystkich drugoklasistów były PŁYWAJĄCE KORECZKI. Każde z uczestników wróżby otrzymało korek z numerem (od 1 do 6), które jednocześnie wrzucili do miski z wodą. Tworzenie się par wspólnie pływających koreczków zwiastowały uczestnikom wróżbiarskiej zabawy długą przyjaźń ?swoim właścicielom?.

Na zakończeniu aktywizującej młodych kamiennogórzan interesującej lekcji muzealnej przybliżającej tradycje wróżb andrzejkowych zrobili sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie z KAROLINĄ GROCHOWSKĄ. Pełni emocji wywołanych uczestnictwem w zaproponowanych wróżbach, podziękowaniu za bardzo mile spędzony czas i nowe wiadomości o tradycjach wróżb andrzejkowych, w wesołych nastrojach udali się w drogę powrotną do swojej szkoły. 

Opiekę nad uczestnikami lekcji muzealnej o ?andrzejkowych tradycjach? sprawowały Karolina Janik ? wychowawczyni klasy oraz Anna Olszewska ? nauczyciel.

REKLAMA