aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM-JR

W dniu 29 listopada 2021 roku uczniowie klasy II c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wzięli udział w interesującej lekcji muzealnej ph. ?Tradycje i zwyczaje świąteczne? w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze/ Drugoklasiści, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, aktywnie włączyli się do ?Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry?, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych  dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Po przybyciu do muzeum kamiennogórscy drugoklasiści spotkali się z Michałem Stołpiec, który zaprosił ich do salki muzealnych na II piętrze. Rozpoczynając spotkanie z przybyłymi na lekcję muzealną opowiedział im o Katarzynkach i Andrzejkach ? zwyczajach świątecznych odbywających się w wigilię św. Katarzyny (24/25 listopada) oraz wigilię św. Andrzeja (29/30 listopada) wróżbach dla młodych mężczyzn (dotyczących ożenku i poszukiwania partnerki) oraz panien (mogły one wtedy dowiedzieć się o swoim przyszłym mężu,  poznać jego imię, ujrzeć twarz i wywróżyć, która z pań jako pierwsza wyjdzie za mąż.). Święto dla młodych mężczyzn ? Katarzynki ? zostało wyparte przez popularyzowane na zachodzie święto panien ? Andrzejki. 

Następnie zaprosił ich do aktywnego uczestnictwa w przygotowanych na tę okazję wybranych wróżb andrzejkowych. Pierwszą z nich były oczywiście ?BUTY?,. Choć wróżba dotyczy niezamężnych panien to chętnie wzięli w niej udział również chłopcy, a moment przekroczenia lewego buta przez próg wywoływał pierwsze nieskrywane emocje. Ponadto prowadzący lekcję muzealną zapoznał ich z inną wersją wróżby z butami, która polega na rzucaniu lewym butem za siebie przez prawe ramię. Ułożenie rzuconego buta czubkiem do rzucającej osoby, że to ona będzie poszukiwana przez przyszłego męża.

Po wróżbach, w których rekwizytem były lewe buty wybrani uczestnicy lekcji muzealnej przy użyciu ?wahadełka z obrączką? wróżyli sobie płeć swojego pierwszego potomka.

W trakcie kolejnej wróżby mogli poznać swój przyszły zawód, który wybrani przez wychowawczynię uczniowie odczytywali z wyciągniętej spod poduszki karteczki po przebudzeniu ich ze ?snu? przez przewodnika muzealnego, który wcześniej zapisał na nich propozycje uczniów.   

Następnie nadszedł moment na KUBECZKI, czyli poznanie swojej przyszłości, którą przyniesie wylosowany przez nich ukryty pod kubkiem symbol, a były to obrączka, moneta oraz cukierek. Pod czwartym kubeczkiem nie było ukrytego symbolu. W trakcie wróżenia, w którym wzięli udział wszyscy uczniowie najczęściej odkrywana była moneta zapewniająca im w przyszłości bogactwo. 

Kolejną z wróżb, wywołującą liczne emocje, był bardzo popularny motyw andrzejkowy ? SERCE z imionami chłopców (czerwone) lub dziewcząt (zielone), a trzecioklasiści metodą ?na oślep? przy pomocy szpilki przekłuwali serce próbując przekłuć napisane po drugiej stronie imię. Przekłucie imienia wróżyło poznanie imienia przyszłego partnera lub przyszłej partnerki.

Wybrani przez wychowawczynię uczestnicy kolejnej wróżby wrzucali do miski z wodą  ponumerowane PŁYWAJĄCE KORECZKI zwiastujące długą przyjaźń tym, których koreczki spotkały się w wodzie.

Na zakończeniu wszyscy uczestnicy aktywizującej lekcji muzealnej o zwyczajach i tradycjach wróżb  andrzejkowych przystąpili do najbardziej znanej andrzejkowej wróżby LANIA WOSKU przez ucho od klucza na wodę. Kształt powstałej w wodzie woskowej figurki, choć początkowo mało czytelny, ale jej cień obejrzany w blasku świecy na ścianie ukazywał im zarys. W odczytaniu cienia figurki woskowej pomagał Michał Stołpiec oraz fantazja uczennic i uczniów. 

Na zakończeniu aktywizującej małych kamiennogórzan interesującej lekcji muzealnej przybliżającej tradycje wróżb andrzejkowych zrobili sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie z MICHAŁEM STOŁPCEM. Pełni emocji wywołanych uczestnictwem w zaproponowanych wróżbach, podziękowali mu za bardzo mile spędzony czas i nowe wiadomości o tradycjach wróżb andrzejkowych , w wesołych nastrojach udali się w drogę powrotną do swojej szkoły. 

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali Magdalena Chałupa ? wychowawczyni klasy

REKLAMA