aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM-JR

W dniach 19-20 stycznia 2022 roku na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze przeprowadzono Podsumowania Szkolnego Sezonu Turystycznego 2021, przeniesione za zgodą włodarzy Gminy Miejskiej Kamienna Góra z grudnia 2021 r., w związku z przejściem szkół podstawowych na nauczanie zdalne od 20 grudnia 2021 r. do 7 stycznia 2022 r., na okres zbieżny z powrotem uczniów do nauczania stacjonarnego, co nastąpiło 10 stycznia bieżącego roku.

 Podobnie jak przy Podsumowaniu Szkolnego Sezonu Turystycznego 2021 przeprowadzonego w Szkolne Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze 18 stycznia 2022 r. Zarząd Oddziału PTSM w Kamiennej Górze przeprowadził je w formacie klasowych spotkań turystycznych rezygnując ze względów na obowiązujące na terenie szkoły obostrzenia związane z pandemią SARS-CoV-2 oraz coraz liczniejszymi przypadkami zachorowań na koronawirusa na terenie powiatu kamiennogórskiego, z organizacji tradycyjnego ?święta młodych kamiennogórskich turystów?  w reprezentacyjnej Sali Witrażowej kamiennogórskiego Ratusza.  Dla Zarządu Oddziału PTSM w Kamiennej Górze, jako głównego animatora turystyki szkolnej w kamiennogórskich szkołach podstawowych zawsze najważniejsze jest bezpieczeństwo zdrowotne dzieci i młodzieży szkolnej uczestniczącej w naszych działaniach turystyczno-krajoznawczych i edukacyjnych.

W klasowych spotkaniach turystycznych podsumowujących  Szkolny Sezon Turystyczny 2021 uczestniczyli uczniowie dziesięciu klas: I a, I b, I c, II a, II b, II c, III b, III c, IV a oraz IV d wraz ze swoimi wychowawcami. Uczniowie tych klas, w zdecydowanej większości,  są członkami Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Oddział w Kamiennej Górze. W klasowych podsumowaniach uczestniczyło 177 uczniów oraz 12 nauczycielek, które opiekowały się nimi podczas różnorodnych zajęć edukacyjnych, lekcji muzealnych i zamkowych, warsztatów ceramicznych, piekarskich i mydlarskich oraz wycieczek terenowych w minionym 2021 roku.

Wszyscy uczestnicy spotkań klasowych, po krótkich omówieniu turystycznych dokonań w 2021 roku otrzymywali nagrody rzeczowe w postaci map i przewodników turystycznych Wydawnictwa Turystycznego PLAN w Jeleniej Górze, a ich opiekunki były wyróżniane tradycyjnymi kubkami Podsumowania Szkolnego Sezonu Turystycznego 2021. Część z nich otrzymała również albumy krajoznawcze Karkonosze Góry Izerskie lub Dolina Bobru.

W minionym roku uczniowie siedmiu klas edukacji wczesnoszkolnej skorzystali z dwunastu nieodpłatnych lekcji muzealnych przeprowadzonych przez pracowników kamiennogórskiego Muzeum Tkactwa. Wszyscy oni uczestniczyli w losowaniu magnesów m.in. z wizerunkiem Muzeum zakupionych w ramach nagród dla uczniów uczestniczących w lekcjach muzealnych. Magnesy trafiły do uczniów, którym dopisało szczęście w losowaniach numerków w ?loterii magnesowej?, które przeprowadzał Jerzy Rubach.

Większość klasowych podsumowań Szkolnego Sezonu Turystycznego 2021 kończyła się pamiątkowymi, wspólnymi zdjęciami uczestniczących w nich młodych adeptów turystyki szkolnej, którzy wyrażali chęć uczestnictwa w kolejnych wycieczkach krajoznawczo-turystycznych oraz edukacyjnych planowanych wspólnie ze swoimi wychowawczyniami w 2022 roku.

Młodzi uczestnicy podsumowań, ich opiekunowie oraz organizatorzy mają nadzieję, że kolejne podsumowania będą mogły być już przeprowadzone w reprezentacyjnej Sali Witrażowej kamiennogórskiego Ratusza.

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze bardzo serdecznie dziękuje włodarzom Gminy Miejskiej Kamienna Góra za przychylenie się do naszej prośby dotyczącej zmiany terminu Podsumowania Szkolnego Sezonu Turystycznego 2021 spowodowanej przejściem szkól na naukę zdalną.

REKLAMA