aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM-JR

W dniu 9 grudnia 2021 roku uczniowie klasy II a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wybrali się na ciekawą lekcję muzealną pt. ?Historia książki i komiksu? w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. Drugoklasiści, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Oddział w Kamiennej Górze włączyli się do ?Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu kamiennogórskiego? organizowanego dla młodych mieszkańców naszego powiatu przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

fot. PTSM-JR

W dniu 30 listopada 2021 roku uczniowie dwóch  klas IV a oraz IV b z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce wybrali się na interesującą lekcję zamkową ?Baśniowy Książ? aktywnie włączając się do ?Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu kamiennogórskiego? organizowanego dla młodych mieszkańców naszego powiatu przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

fot. PTSM JR

W dniu 7 grudnia 2021 roku uczniowie klasy I d ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wybrali się na ciekawą lekcję muzealną pt. ?Tradycje i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia? w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. Pierwszoklasiści, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Oddział w Kamiennej Górze włączyli się do ?Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu kamiennogórskiego? organizowanego dla młodych mieszkańców naszego powiatu przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

fot. PTSM-JR

W dniu 29 listopada 2021 roku uczniowie klasy II c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wzięli udział w interesującej lekcji muzealnej ph. ?Tradycje i zwyczaje świąteczne? w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze/ Drugoklasiści, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, aktywnie włączyli się do ?Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry?, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych  dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 6 grudnia 2021 roku uczniowie klasy III a ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wybrali się na ciekawą lekcję muzealną pt. ?Tradycje i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia? w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. Trzecioklasiści, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Oddział w Kamiennej Górze włączyli się do ?Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu kamiennogórskiego? organizowanego dla młodych mieszkańców naszego powiatu przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

fot. PTSM JR, KJ

W dniu 29 listopada 2021 roku uczniowie klasy II a ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wzięli udział w interesującej lekcji muzealnej ph. ?Tradycje i zwyczaje świąteczne? w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze/ Drugoklasiści, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, aktywnie włączyli się do ?Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu kamiennogórskiego? organizowanego dla młodych mieszkańców naszego powiatu przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

foy. PTSM JR, BH

W dniu 2 grudnia 2021 roku uczniowie klasy II c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wybrali się na ciekawą lekcję muzealną w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze  aktywnie włączając się do ?Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry?, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych  dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM -JR, KH

W dniu 22 listopada 2021 r. uczniowie klasy III a ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze, wybrali się na swoją klasową lekcję muzealną do Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze uczestnicząc w ?Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry?, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych  dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 1 grudnia 2021 roku uczniowie klasy I c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wzięli udział w interesującej lekcji muzealnej ph. ?Tradycje i zwyczaje świąteczne? w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze/ pierwszoklasiści, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, aktywnie włączyli się do ?Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry?, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych  dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 29 listopada 2021 roku uczniowie dwóch klas  IV a oraz IV d ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wybrali się na warsztaty ceramiczne ?Z gliną na wesoło? do ?Galerii pod Aniołem? w Dobkowie. Uczestnicy wycieczki wzięli udział w ?Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry?, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra

REKLAMA