aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM-JR

W dniu 26 listopada 2021 roku uczniowie dwóch klas I a oraz I b ze Szkoły Podstawowej w Krzeszowie uczestniczyli w interesujących i aktywizujących ich warsztatach ceramicznych w ?Galerii pod Aniołem? w Dobkowie. Uczestnicy wycieczki kontynuowali swoje uczestnictwo w tegorocznym w ?Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Kamienna Góra?, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 23 listopada 2021 roku uczniowie klasy I b ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze uczestniczyli w interesujących i aktywizujących ich warsztatach ceramicznych w ?Galerii pod Aniołem? w Dobkowie. Uczestnicy wycieczki wzięli udział w ?Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry?, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra

fot. PTSM-JR

W dniu 24 listopada 2021 roku uczniowie klasy V d ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wybrali się do Centrum Nauki i Sztuki ?Stara Kopalnia?  w Wałbrzychu. Kamiennogórscy piątoklasiści, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, kontynuując swoją turystyczną przygodę wzięli udział w ?Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry?, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 22 listopada 2021 roku uczniowie trzech klas IV a, V a oraz VI a ze Szkoły Podstawowej w Ptaszkowie uczestniczyli w interesujących i aktywizujących ich warsztatach ceramicznych w ?Galerii pod Aniołem? w Dobkowie. Uczestnicy wycieczki kontynuowali swoje uczestnictwo w tegorocznym w ?Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Kamienna Góra?, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Kamienna Góra.

Kamienna Góra - PTSM

W Muzeum Tkactwa spotkali się dzisiaj dorośli członkowie kamiennogórskiego oddziału PTSM. Podsumowali kończącą się kadencję zarządu i wybrali nowe władze.

fot. PTSM-JR

W dniu 19 listopada 2021 roku uczniowie dwóch klas II b oraz III b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wybrali się na zajęcia edukacyjne do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa ?Salamandra? w Myśliborzu aktywnie kontynuując swoje uczestnictwo w ?Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Miejskiej Kamienna Góra?, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 26 listopada 2021 roku uczniowie klasy I b ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wybrali się na ciekawą lekcję muzealną pt. ?Świat lalek? w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze  aktywnie włączając się do ?Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry?, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych  dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

ptsm Do końca 2021 r. zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, nają zostać przeprowadzone zebrania sprawozdawczo-wyborcze w jednostkach terytorialnych Towarzystwa ? Oddziałach PTSM, w tym działającego, od 1998 r. na terenie powiatu kamiennogórskiego, Oddziału PTSM w Kamiennej Górze. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków ? Seniorów zostanie przeprowadzone 3 grudnia 2021 r. w gościnnym dla młodych turystów Muzeum Tkactwa od godz. 15.15 (I termin) lub godz. 15.30 (II termin). Obrady zebranie zaplanowane są do godz. 17.30.

fot. PTSM-JR, MM

W dniu 18 listopada 2021 roku uczniowie klasy I a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wybrali się na ciekawą lekcję muzealną pt. ?Świat lalek? w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze  aktywnie włączając się do ?Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry?, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych  dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-EB

W dniu 18 listopada 2021 roku uczniowie klasy VII a z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce - członkowie Szkolnego Koła PTSM uczestniczyli w ciekawej wycieczce krajoznawczo-przyrodniczej do Jeleniej Góry-Cieplic/ Młodzi lubawczanie aktywnie uczestniczą w tegorocznym ?Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla młodzieży szkolnej z terenu powiatu kamiennogórskiego?, który  organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców naszego powiatu przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

REKLAMA