aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM-JR

W dniu 8 listopada 2021 roku uczniowie klasy II b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wybrali się na ciekawą lekcję muzealną pt. ?Świat lalek? w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze  aktywnie włączając się do ?Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry?, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych  dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 3 listopada 2021 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze odbyło się Podsumowanie Szkolnego Roku Turystycznego 2020/2021, w które, ze względu na obostrzenia związane z pandemią SARS-CoV-2,  odbywało się w pomieszczeniach lekcyjnych poszczególnych klas. W podsumowaniach uczestniczyli uczniowie klas III c oraz IV d, których uczniowie są członkami Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. Wszyscy uczestnicy biorący w nim udział  aktywnie włączyli się, po powrocie szkół do nauczania stacjonarnego, do ?Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Miejskiej Kamienna Góra? organizowanym dla nich przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 4 listopada 2021 roku w Szkole Podstawowej w Krzeszowie odbyło się Podsumowanie Szkolnego Roku Turystycznego 2020/2021, w które, ze względu na obostrzenia związane z pandemią SARS-CoV-2, odbywało się w małej salce gimnastycznej w pionach klasowych. .W podsumowaniach uczestniczyli uczniowie klas II a, II b, III a, III b oraz IV a i IV b. Wszyscy uczestnicy biorący w nim udział  aktywnie włączyli się, po powrocie szkół do nauczania stacjonarnego, do ?Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Kamienna Góra? organizowanym dla nich przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 3 listopada 2021 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze odbyło się Podsumowanie Szkolnego Roku Turystycznego 2020/2021, w które, ze względu na obostrzenia związane z pandemią SARS-CoV-2,  odbywało się w pomieszczeniach lekcyjnych poszczególnych klas. W podsumowaniach uczestniczyli uczniowie klas II a, II c, III a, III d oraz V d, które przystąpiły do Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. Wszyscy uczestnicy biorący w nim udział  aktywnie włączyli się, po powrocie szkół do nauczania stacjonarnego, do Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry?, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 5 listopada 2021 roku uczniowie dwóch klas I b oraz III c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wybrali się na zajęcia edukacyjne oraz warsztaty zdobnicze do Centrum Nauki i Sztuki ?Stara Kopalnia?  w Wałbrzychu. Kamiennogórscy czwartoklasiści wzięli udział w ?Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry?, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 2 listopada 2021 roku uczniowie klasy I c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wybrali się na ciekawą lekcję muzealną pt. ?Świat lalek? w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze  aktywnie włączając się do ?Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry?, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych  dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 3 Listopada 2021 roku uczniowie klasy VIII d ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wybrali się na zwiedzenie Podziemnej Trasy Turystycznej ?Projekt Arado? aktywnie włączając się do ?Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry?, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych oraz ?Projekt Arado ? zaginione laboratorium Hitlera?, które włącza się w proces edukacji regionalnej młodych mieszkańców Kamiennej Góry przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR, KJ

W dniu 29 października 2021 roku uczniowie klasy II a ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wybrali się na ciekawą lekcję muzealną w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze  aktywnie włączając się do ?Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry?, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych  dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 3 listopada 2021 roku uczniowie klasy VII a ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wybrali się na zwiedzenie Podziemnej Trasy Turystycznej ?Projekt Arado? aktywnie włączając się do ?Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry?, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych oraz ?Projekt Arado ? zaginione laboratorium Hitlera?, które włącza się w proces edukacji regionalnej młodych mieszkańców Kamiennej Góry przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 29 października 2021 roku uczniowie klasy II b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze, w związku ze zbliżającym się Świętem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym  postanowili odwiedzić wybrane ?(Nie)zapomniane Cmentarze?. Drugoklasiści wzięli udział w ?Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Miejskiej Kamienna Góra? organizowanym dla nich przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

REKLAMA