aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM-JR

W dniu 4 października 2021 roku uczniowie klasy III c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wybrali się na terenową lekcję przyrody do Szkółki Leśnej Nadleśnictwa Kamienna Góra w Krzeszowie. Trzecioklasiści wzięli udział w ?Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Miejskiej Kamienna Góra? organizowanym dla nich przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 23 września 2021 roku uczniowie klasy III c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wzięli udział w Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry?, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra. Kamiennogórscy adepci turystyki krajoznawczej wzięli udział w cyklu wycieczek ?Kamienna Góra ? moje miasto?, którego celem jest poznanie m. in. zabytków architektury naszego miasta

fot. PTSM-JR

W dniu 1października 2021 roku uczniowie klasy II a ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wybrali się na ciekawą lekcję zamkową pt. ?Baśniowy Książ? do Zamku Książ w Wałbrzychu. Drugoklasiści uczestniczyli w ?Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Miejskiej Kamienna Góra? organizowanym dla nich przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM JR, MK

W dniu 21 września 2021 roku uczniowie klasy III d ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wybrali się na zwiedzenie Podziemnej Trasy Turystycznej ?Projekt Arado? aktywnie włączając się do ?Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry?, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych oraz ?Projekt Arado ? zaginione laboratorium Hitlera?, które włącza się w proces edukacji regionalnej młodych mieszkańców Kamiennej Góry przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-SCz

W dniu 25 września 2021 roku na swoją pierwszą pieszą wycieczkę wybrali się członkowie Szkolnego Koła Turystyczno-Przyrodniczego działającego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze. Młodzi miłośnicy aktywnego wypoczynku na szlakach turystycznych włączyli się do ?Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Miejskiej Kamienna Góra? organizowanym dla nich przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 10 września 2021 roku uczniowie dwóch klas II b oraz III b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w interesujących i aktywizujących warsztatach ceramicznych w ?Galerii pod Aniołem? w Dobkowie. Uczestnicy wycieczki wzięli udział w ?Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry?, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 28 września 2021 roku uczniowie dwóch klas IV a oraz IV d ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wybrali się na zajęcia edukacyjne oraz warsztaty zdobnicze do Centrum Nauki i Sztuki ?Stara Kopalnia? w Wałbrzychu. Kamiennogórscy czwartoklasiści wzięli udział w ?Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry?, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 9 września 2021 roku uczniowie klasy II a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w pieszej wycieczce przyrodniczej w ramach ?Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry?, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot PTSM EB

W dniach 24-25 września 2021 roku uczniowie klasy VII a z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce - członkowie Szkolnego Koła PTSM uczestniczyli w dwudniowym rajdzie ?Śladami Kuratorki ? Staniszów 2021?. Eskapada młodych lubawskich turystów została zgłoszona do ?Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla młodzieży szkolnej z terenu powiatu kamiennogórskiego?, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców naszego powiatu przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

fot. PTSM-JR

W dniu 25 czerwca 2021 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chełmsku Śląskim odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 dla uczniów Szkoły Podstawowej. W jego ramach przeprowadzono Podsumowanie Szkolnego Roku Turystycznego 2020/2021, w którym uczestniczyli uczniowie klasy VIII a ? młodzi chełmscy turyści opuszczający szkolne mury, którzy od roku szkolnego 2016/2017 aktywnie uczestniczyli w imprezach turystyczno-krajoznawczych organizowanych przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze organizowanych dla młodych mieszkańców powiatu kamiennogórskiego przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

REKLAMA