aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna Góra - lokal mieszkalny ul. Traugutta 7/8 - I przetarg

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 8 o powierzchni 43,81 m2, położonego w budynku przy ul. Romualda Traugutta 7 w Kamiennej Górze.

Przetarg odbędzie się 18 kwietnia 2023 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza za ww. nieruchomość wynosi 119 000,00 zł brutto. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 12 000,00 zł do dnia 11 kwietnia 2023 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 6455133 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl

REKLAMA