aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraMając na uwadze rosnącą liczbę zakażeń COVID-19 w naszym rejonie od 8 marca br. jesteśmy zmuszeni do wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowania Urzędu Miasta Kamienna Góra.

lubawka Niestety, rozpoczęła się trzecia fala zachorowań na COVID-19.
W tym szczególnym czasie, kiedy wirus ciągle przybiera na sile, nie możemy zapomnieć o osobach starszych, samotnych i przebywających na kwarantannie domowej.
Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce we współpracy ze strażakami OSP z terenu Gminy Lubawka, oferują pomoc w zakupach najpotrzebniejszych artykułów spożywczych, higienicznych oraz leków.

lubawkaW okresie od 1 listopada 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. Gmina Lubawka uczestniczyła w realizacji projektu ''Dolnośląscy Liderzy e-Rozwoju JST'' o numerze: POWR.02.18.00-00-0022/17 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

fot. UM Kamienna Góra

Samorządowcy powiatu kamiennogórskiego będą zabiegali o zwiększenie puli szczepionek dla całego regionu. Wspólne stanowisko władz gmin i powiatu zostanie przesłane do Ministerstwa Zdrowia i Wojewody Dolnośląskiego. To wynik spotkania w kamiennogórskim ratuszu, które odbyło się z inicjatywy burmistrza Janusza Chodasewicza.

Kamienna GóraOkoło 7 mln złotych z tytułu odszkodowań za przejęcie miejskich gruntów pod budowę drogi ekspresowej S3 może trafić do budżetu Kamiennej Góry.
Ta kwota może zostać pomniejszona o podatek VAT, ale nie mamy pewności, czy należy go odprowadzić w takim przypadku. Przepisy w tym zakresie są skomplikowane.

 gniazdo

W lutym zdemontowaliśmy starą platformę podtrzymującą gniazdo na drzewie i wymieniliśmy ją na nową. Usunęliśmy także nadmiar materiału gniazdowego, zgromadzonego w ciągu wielu sezonów lęgowych.

fot. UMWD

Zarząd województwa dolnośląskiego poprze starania Kamiennej Góry i gmin powiatu kamiennogórskiego o wpisanie do Funduszu Sprawiedliwiej Transformacji.

pp1

Rekrutacja do Przedszkola Publicznego nr 1 im. "Czterolistnej Koniczynki" na rok szkolny 2021/2022 dla rodziców zapisujących dzieci po raz pierwszy, prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego.

sanikomJutro (wtorek, 2 marca) od godziny 8:00 do 16:00 w związku z pracami budowlanymi prowadzonymi przy drodze S3  będą występować przerwy w dostawie wody we wsiach Błażkowa, Bukówka i Janiszów.

Po zakończeniu prac może wystąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Informacje dotyczące projektu #W pełni sprawni pracownicy realizowanego przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu

REKLAMA