aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
Kamienna Góra

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Kamienna Góra - obowiązujący od dnia  1 czerwca 2017 r.
W chwili, kiedy dzień odbioru jest dniem wolnym od pracy (świętem) odbiór  odpadów komunalnych odbywa się w kolejnym dniu roboczym.

Spółka Mieszkaniowa Kamienna GóraSpółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Kamiennej Górze z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami poszukuje:  

Kierownika konserwatorów terenów zielonych

Profilaktyczne badania skóry

Po raz kolejny w Kamiennej Górze odbędą się bezpłatne profilaktyczne badania skóry w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów.

Wójt Gminy Marciszów informuje,
że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony oraz zamieszczony na stronie internetowej urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Marciszów. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6–tygodniowym od daty wywieszenia wykazu tj. od 15.05.2017 r. do 25.06.2017 r.

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej  z gminnego zasobu  nieruchomości:

Kamienna GóraDyżury radnych Rady Miasta Kamienna Góra maj 2017 r. od godz. 14.30 do godz. 15.30 pokój nr 202

gmina Kamienna GóraUrząd Gminy Kamienna Góra organizuje tzw. „wystawkę” tj. zbiórkę następujących odpadów z terenu nieruchomości:

Kamienna Góra

INFORMACJA BURMISTRZA  MIASTA KAMIENNA GÓRA
W terminie od  dnia 15 maja 2017 r. do dnia 23 czerwca 2017r. na ulicach naszego miasta pojawią się kontenery  oznaczone napisem „WYSTAWKA". Odpady należy dostarczyć we własnym zakresie do kontenerów, które zostaną zlokalizowane w wyznaczonych miejscach  do  godz. 11.00 danego dnia (wg poniższego wykazu) a zabrane po godz. 9.00 dnia następnego.

Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych - Gmina Kamienna Góra - Majówka 2017

Szarocin

Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Szarocinie 1A

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego ogłasza V ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamiennogórskiego, położonej w Szarocinie 1A, gmina Kamienna Góra.